Veikla

Įstaiga veikia sveikatos priežiūros srityje.

Įstaigos veiklos tikslas yra įstaigos pacientų sveikatos interesų tenkinimas – sergamumo ir mirtingumo mažinimas, kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:
- organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija;
- vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros programas sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais;
- išnuomoti nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, priklausantį nuosavybės teise;
- vykdyti veiklą, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, organizuoti konferencijas, seminarus, tobulinimo kursus.

Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.