stop

KARANTINAS

Pradžia – 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val.
Pabaiga – 2020 m. balandžio 13 d. 24:00 val.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka:
1. ŠEIMOS GYDYTOJAI, VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAS, VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS, GYGYTOJAI CHIRURGAI, GYDYTOJAS GINEKOLOGAS, GYDYTOJAI PSICHIATRAI, MEDICINOS PSICHOLOGAS, SOCIALINIS DARBUOTOJAS TEIKS PASLAUGAS NUOTOLINIU BŪDU, IŠSKYRUS BŪTINOSIOS PAGALBOS PASLAUGAS ARBA TAS PASLAUGAS, KURIŲ NESUTEIKUS PACIENTUI ATSIRASTŲ POREIKIS BŪTINĄJAI MEDICINOS PAGALBAI ARBA REIKŠMINGAI PABLOGĖTŲ PACIENTO BŪKLĖ

2. ATŠAUKIAMI PLANUOTI VIZITAI PAS GYDYTOJUS ODONTOLOGUS

3. NEBUS ATLIEKAMI PROFILAKTINIAI PATIKRINIMAI, SKIEPŲ PASLAUGOS BEI PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

4. VAISTAI, KONSULTACIJOS, SLAUGYTOJO PASLAUGOS TEIKIAMOS TIK NUOTOLINIU BŪDU (SKAMBINTI GYDYTOJUI ARBA SLAUGYTOJAI).

5. NEATLIEKAMI JOKIE LABORATORINIAI TYRIMAI, IŠSKYRUS TYRIMUS, KURIE BŪTINI, KAD PACIENTUI BŪTŲ SUTEIKTA BŪTINOJI PAGALBA

6. NAMUOSE TEIKIAMOS TIK AMBULATORINĖS SLAUGOS IR PALIATYVIOS PAGALBOS PASLAUGOS

ADMINISTRACIJA