Veikla

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika vykdo iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-91-0002 „Sergamumo ir mirtingumo mažinimas nuo tuberkuliozės Ignalinos rajone“.
Projekto naudą pajus 15383 rajono gyventojai, sergantieji TB ir jų šeimos nariai. Projekto metu bus vykdomas tuberkulioze sergančių asmenų skatinimas išgerti vaistus už tai jiems skiriant maisto talonus, kompensuojant atvykimo į gydymo įstaigą išlaidas. Iš viso maisto talonus ir kompensacijas transportui gaus 15 sergančių asmenų. Vidutinis gydymo laikas – 6 mėn. arba 29 savaitės. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu pavyks sumažinti Ignalinos rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.
Įgyvendinus projektą bus užtikrintas kokybiškas DOTS kabinete gydomų pacientų gydymas ir stebėsena.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018.05.24 – 2020.12.23

Įstaiga veikia sveikatos priežiūros srityje.

Įstaigos veiklos tikslas yra įstaigos pacientų sveikatos interesų tenkinimas – sergamumo ir mirtingumo mažinimas, kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:
- organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija;
- vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros programas sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais;
- išnuomoti nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, priklausantį nuosavybės teise;
- vykdyti veiklą, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, organizuoti konferencijas, seminarus, tobulinimo kursus.

Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.