Finansinės ataskaitos

2019 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2019 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2019 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2019 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2019 m. II ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2019 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2019 m. II ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2019 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2019 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2019 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2019 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2019 m. I ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2019 m. I ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2019 m. I ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2019 m. I ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2019 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m. Poliklinikos veiklos ataskaita
2018 m. Finansinės būklės ataskaita
2018 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2018 m. Pinigų srautų ataskaita
2018 m. Grynojo turto ataskaita
2018 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2018 m. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2018 m. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2018 m. Atsargų vertės pasikeitimas
2018 m. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2018 m. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2018 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2018 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2018 m. III ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2018 m. III ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2018 m. III ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2018 m. III ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2018 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2018 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2018 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2018 m. II ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2018 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2018 m. II ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2018 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2018 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2018 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2018 m. I ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2018 m. I ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2018 m. I ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2018 m. I ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2018 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2017 m. Poliklinikos veiklos ataskaita
2017 m. Finansinės būklės ataskaita
2017 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. Pinigų srautų ataskaita
2017 m. Grynojo turto ataskaita
2017 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. Atsargų vertės pasikeitimas
2017 m. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2017 m. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. III ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. III ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. III ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2017 m. III ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2017 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2017 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2017 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. II ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2017 m. II ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2017 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2017 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2017 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. I ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. I ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. I ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2017 m. I ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2017 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2016 m. Poliklinikos veiklos ataskaita
2016 m. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. Pinigų srautų ataskaita
2016 m. Grynojo turto ataskaita
2016 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. III ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. III ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. III ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2016 m. III ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2016 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. II ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2016 m. II ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2016 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. I ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. I ketv. Ilgalaikio nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. I ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2016 m. I ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2016 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

Įstaigos vadovo 2015 m. ataskaita
2015 m. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. Pinigų srautų ataskaita
2015 m. Grynojo turto ataskaita
2015 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius
2015 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius
2015 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį

Įstaigos vadovo 2014 m. ataskaita
2014 m. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. Pinigų srautų ataskaita
2014 m. Grynojo turto ataskaita
2014 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2014 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. III ketv. Aiškinamasis raštas
2014 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. II ketv. Aiškinamasis raštas
2014 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. I ketv. Aiškinamasis raštas