Finansinės ataskaitos

2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. III ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. III ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. III ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2017 m. III ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2017 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2017 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2017 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. II ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2017 m. II ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2017 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2017 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2017 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. I ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. I ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2017 m. I ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2017 m. I ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2017 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2016 m. Poliklinikos veiklos ataskaita
2016 m. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. Pinigų srautų ataskaita
2016 m. Grynojo turto ataskaita
2016 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. III ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. III ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. III ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2016 m. III ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2016 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. II ketv. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2016 m. II ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2016 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. I ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. I ketv. Ilgalaikio nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
2016 m. I ketv. Atsargų vertės pasikeitimas
2016 m. I ketv. Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
2016 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius

Įstaigos vadovo 2015 m. ataskaita
2015 m. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. Pinigų srautų ataskaita
2015 m. Grynojo turto ataskaita
2015 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius
2015 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinius
2015 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį

Įstaigos vadovo 2014 m. ataskaita
2014 m. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. Pinigų srautų ataskaita
2014 m. Grynojo turto ataskaita
2014 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2014 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. III ketv. Aiškinamasis raštas
2014 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. II ketv. Aiškinamasis raštas
2014 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. I ketv. Aiškinamasis raštas

Įstaigos vadovo 2013 m. ataskaita
2013 m. Finansinės būklės ataskaita
2013 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2013 m. Grynojo turto ataskaita
2013 m. III ketv. aiškinamasis raštas
2013 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2013 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. Pinigų srautų ataskaita
2013 m. Veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. II ketv. FA aiškinamasis raštas
2013 m. II Finansinės būkles ataskaita
2013 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2013 m. I ketv. FA aiškinamasis raštas