Turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklės

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

2020 m. lapkričio 4 d. 09.30 val. aukcione parduoda nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti ilgalaikį turtą ir inventorių (priedas Nr.1)
Kainos didinimo intervalas ilgalaikiam materialiajam turtui 1 euras, inventoriui 0,50 Eur.
Aukcionas vyks VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje, 215 kabinete, adresu Ligoninės g. 13, Ignalina.
Aukciono dalyviai registruojami 2020 m. lapkričio 4 d. nuo 8.30 val. iki 9.00 val.
Kontaktinis asmuo apžiūrėjimui – ūkio dalies vedėja Janina Gudelienė, telefonas 8 386 53946. Apžiūrėjimo laikas – nuo 2020 m. spalio 28 d. iki 2020 m. spalio 30 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
Aukcionų dalyvio registravimo mokestis 5,00 eurai. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti aukciono dalyvius. Aukciono žiūrovo mokestis 3,00 eurai.
Jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione parduotą turtą iš karto po aukciono, kasininkas jam išrašo laisvos formos pažymą, kuriame nurodomas įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, į kurią aukciono laimėtojas turi pervesti pinigus už nupirktą turtą, aukciono vieta ir laikas, parduoto turto pavadinimas, kiekis, aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina.
Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą turtą atsiskaito ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, įskaitant aukciono vykdymo dieną.
Neįvykus aukcionui, 2020 m. lapkričio 9 d. tuo pačiu laiku vyks pakartotinis aukcionas.
Daugiau informacijos apie aukcioną telefonu 8 386 53946.

Parduodamo turto sąrašas ČIA