Paskutinį kartą atnaujinta: 2 metai su IT

Turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklės

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

VšĮ Ignalinos rajono poliklinika skelbia pakartotinį, trečią aukcioną nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialiojo turto ir inventoriaus pardavimui (priedas Nr.1) Aukcionas įvyks 2020 m. gruodžio 04 d. 9.30 val. VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje, 215 kabinete, adresu Ligoninės g. 13, Ignalina.

Aukciono dalyviai registruojami 2020 m. gruodžio 04 d. nuo 8.30 val. iki 9.00 val.

Kontaktinis asmuo apžiūrėjimui – ūkio dalies vedėja Janina Gudelienė, telefonas 8 616 56842. Apžiūrėjimo laikas – nuo 2020 m. gruodžio 01 d. iki 2020 m. gruodžio 03 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

Jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione parduotą turtą iš karto po aukciono, kasininkas jam išrašo sąskaitą – faktūrą, joje nurodomas įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, į kurią aukciono laimėtojas turi pervesti pinigus už nupirktą turtą, parduoto turto pavadinimas, kiekis, aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina.

Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą turtą atsiskaito ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, įskaitant aukciono vykdymo dieną.

Neįvykus aukcionui, 2020 m. gruodžio 10 d. tuo pačiu laiku vyks pakartotinis ketvirtas aukcionas.

 

Parduodamo turto sąrašą rasite čia