Tel. Nr. (8 386) 46433

Daugėliškio medicinos punktas – Jaunimo g. 20, N. Daugėliškio k., N. Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav.