Tel. Nr. (8 386) 52439

Česlovo Kudabos progimnazijos odontologinis kabinetas – Mokyklos g. 2, Ignalina.