Paskutinį kartą atnaujinta: 1 m. su admin

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos

vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu

Nr. V1.5.-35

(2019 m. balandžio 9d. įsakymo Nr. V-41 redakcija)

 

 

APMOKAMŲ ODONTOLOGINIŲ VAISTŲ, MEDŽIAGŲ, VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

 

Eil. Nr. Plombinių medžiagų, vaistų, vienkartinių priemonių, paslaugų pavadinimas, plombos dydis Kaina eurais
1. Helio plomba (šviesoje kietėjantys kompozitai)  
1.1. Maža plomba (kramtomojo paviršiaus) 3,50
1.2. Vidutinė plomba (kontaktinio paviršiaus) 4,40
1.3. Didelė plomba (po endodontinio gydymo) 5,00
1.4. Danties vainiko atstatymas 12,80
2. Stiklojonomerinė plomba (stiklojonomeras)  
2.1. Maža plomba (kramtomojo paviršiaus) 2,40
2.2. Vidutinė plomba (kontaktinio paviršiaus) 2,90
2.3. Didelė plomba (po endodontinio gydymo) 3,50
2.4. Danties vainiko atstatymas 9,30
3. Kompozicinė plomba (cheminio kietėjimo kompozitas)  
3.1. Maža plomba (kramtomojo paviršiaus) 1,50
3.2. Vidutinė plomba (kontaktinio paviršiaus) 1,80
3.3. Didelė plomba (po endodontinio gydymo) 2,05
3.4. Danties vainiko atstatymas 3,00
4. Vienkartinės priemonės  
4.1. Vienkartinės pirštinės, pora 0,07
4.2. Vienkartinė kaukė, vnt. 0,01
4.3. Vienkartinis švirkštas su adata 5 ml, vnt. 0,03
4.4. Adata vienkartinė, vnt. 0,02
4.5. Adata karpulinė, vnt. 0,04
4.6. Aligninas, gr. 0,10
4.7. Skalavimo skystis 0,15
4.8. Servetėlė pacientui 0,15
4.9. Seilių siurbtukas 0,05
4.10. Dulkių seilių siurbtukas 0,05
4.11. 25009 Bendra danties rentgenograma 2,50

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones nemoka:

  1. Vaikai, ir asmenys besimokantys dieninėje bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai;
  2.     Socialiai remtini asmenys, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą.

__________________________