Paskutinį kartą atnaujinta: 3 metai su IT

Misija – teikti pacientams mokslu ir technologijomis pagrįstas, saugias ir kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius, interesus ir lūkesčius, pirminės sveikatos priežiūros psichikos sveikatos ir slaugos, greitosios medicinos pagalbos paslaugas. Siekti, kad prie įstaigos prisirašę pacientai, dėka medicinos darbuotojų atliekamo profilaktinio ir gydomojo darbo, kuo mažiau turėtų sveikatos problemų.

Vizija – konkurencinga, pažangi asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei profilaktinį asmens sveikatos priežiūros darbą, efektyviai naudojant sveikatos priežiūros išteklius bei nuolat siekianti sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams.

Įstaiga veikia sveikatos priežiūros srityje.

Įstaigos veiklos tikslas yra įstaigos pacientų sveikatos interesų tenkinimas – sergamumo ir mirtingumo mažinimas, kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:
– organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija;
– vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros programas sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais;
– išnuomoti nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, priklausantį nuosavybės teise;
– vykdyti veiklą, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, organizuoti konferencijas, seminarus, tobulinimo kursus.

Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

 

Reikalingas gydytojas odontologas Ambulatorinių odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų vaikams ir suaugusiesiems teikimas.
Darbo užmokestis 1500,00 eurų.
Teirautis tel. (8 386) 53531.