2021-10-19

2021-10-11

2021-10-06

2021-09-23

2021-09-07

2021-09-03

2021-09-02

2021-08-30

2021-08-30

2021-08-06

2021-08-02

2021-08-02

2021-07-27

2021-07-26

2021-07-26

2021-07-26

2021-07-26

2021-07-23

2021-07-13

2021-07-13

2021-06-22

2021-06-18

2021-06-18

2021-06-18

2021-06-17

2021-06-17

2021-06-13

2021-06-13

2021-06-13

2021-05-27

2021-05-24

2021-05-24

2021-05-21

2021-05-21

2021-05-21

2021-05-18

2021-05-13

2021-05-04

2021-05-04

2021-04-30

2021-04-30

2021-04-29

2021-04-29

2021-04-26

2021-04-16

2021-04-09

2021-04-05

2021-04-05

2021-04-05

2021-03-29

2021-03-29

2021-03-29

2021-03-29

2021-03-26

2021-03-26

2021-03-26

2021-03-23

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-05

2021-03-04

2021-02-26

2021-02-26

2021-02-26

2021-02-24

2021-02-24

2021-02-16

2021-02-12

2021-02-11

2021-01-19

2021-01-19

2021-01-08

2021-01-05

2021-01-05

2021-01-05

2021-01-05

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-28

2020-12-28

2020-12-28

2020-12-28

2020-12-28

2020-12-22

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-10

2020-12-10

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-04

2020-12-04

2020-12-04

2020-12-02

2020-12-02

2020-11-30

2020-11-25

2020-11-17

2020-11-16

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-11

2020-11-11

2020-11-11

2020-11-09

2020-11-09

2020-11-09

2020-11-09

2020-11-04

2020-11-03

2020-11-03

2020-11-03

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-23

2020-10-22

2020-10-22

2020-10-20

2020-10-18

 

2020 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-2024

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 16 D.ĮSAKYMO NR. V-1478 „DĖL 2020 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m.  rugsėjo 11 d. Nr. V-2024

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“:

  1. P a k e i č i u 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1478 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“:
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 17 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

2020m. III ketv. Kompensuojamųjų vaistų kainyno pakeitimas

2020m. III ketv. Kompensuojamųjų vaistų kainyno pakeitimas