Paskutinį kartą atnaujinta: 3 metai su IT

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos

vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu

Nr. V1.5.-35

(2019 m. balandžio 9d. įsakymo Nr. V-41 redakcija)

 

 

 

KITŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

 

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Kaina eurais
1. Pažyma asmeniškai prašant 1,45
2. Vieno rašytinio, grafinio A4 formato dokumento kopija 0,04
3. Vieno rašytinio, grafinio A3 formato dokumento kopija 0,09
4. Gyventojų prisirašymas prie įstaigos 0,29
5. Gyventojų prisirašymas prie įstaigos (anksčiau nei po 6 mėn. iš kitos sveikatos priežiūros įstaigos) 2,90
6. Kompensuojamųjų vaistų pasų pakartotinis išdavimas 1,00

___________________