Aktualūs teisės aktai:

      *    Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas čia…

      *    Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

            (patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133) čia…

      *    Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą viešojoje įstaigoje  

            Ignalinos rajono poliklinikoje teikimo tvarkos aprašas

            (patvirtinta VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.    

            V-59) čia..

 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (toliau – Aprašas)  nustato informacijos apie VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje (toliau – Poliklinika)  galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Poliklinikoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Poliklinikoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Poliklinika sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

 Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai atvykęs į VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos sekretoriatą, 213 kab.;
  2. elektroninio pašto adresu pranesk@ignalinospoliklinika.lt.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą.

Formą rasite čia.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje paskirtas kompetentingas subjektas – VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos direktoriaus pavaduotoja slaugai Inga Razdaigora (tel.  (8 386) 53531, 212 kab.)  administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įvertinkite mus

Spustelėkite žvaigždutę, kad mus įvertintumėte!

Vidutinis reitingas 0 / 5. Balsų skaičius: 0

Kol kas nėra balsų! Būkite pirmas, įvertinęs mūsų svetainę.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?