Paskutinį kartą atnaujinta: 1 m. su admin

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos

vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu

Nr. V1.5.-35

(pakeista 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-24 )

 

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS,

KAINOS

 

Eil.

Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys Kaina eurais
Įsidarbinant Dirbant
1. Vairuotojų profesionalų 22,79 26,04
2. Geležinkelio darbuotojų 7,16 17,58
3. Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus:
3.1. Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 8,47 14,32
3.2. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis 2,61 12,36

 

3.3. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis 0,00 9,11
3.4. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis 7,16 14,97
3.5. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis 3,25 9,77
3.6. Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą 3,91 9,77
4. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų 4,56 3,25

 

_____________________________

 

_____________________________